Děkujeme za Váš zájem o newsletter. Níže najdete kompletní znění souhlasu, díky kterému Vám novinky můžeme zasílat. Pokud se nás budete chtít zeptat osobně, můžete nás kontaktovat na e-mailu: , případně písemně na adrese: 

1. Souhlasíte, aby společnost miluron, s.r.o., se sídlem Erbenova 783/29, 70300 Ostrava - Vítkovice, IČ: 10738495, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 85397 (dále jen „Správce“)ve smyslu nařízení Evropského parlamentu Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“) zpracovala vaše osobní údaje: 

 • jméno (dále jen „osobní údaje)

2. Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem zasílání elektronického zpravodaje a evidence.

3. Doba zpracování: je neomezená od udělení souhlasu. Kdykoliv je možné požádat o vymazání.

4. Zpracování osobních údajů provádí Správce, osobní údaje ale mohou zpracovávat tito zpracovatelé:

 • Poskytovatel aplikace Google
 • Poskytovatel aplikace Facebook Inc.
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

5. Správce předává osobní údaje mimo EU, konkrétně do USA. Předání údajů proběhne na základě ověření platformou Privacy Shield. (Tato platforma kontroluje, zda je americký software v souladu s evropskou legislativou.)

6. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. 

7. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to kliknutím na odkaz: napište nám.

8. Na základě nařízení GDPR máte tato práva:

 • vzít souhlas kdykoli zpět;
 • požadovat po nás informace o zpracování osobních údajů;
 • požadovat po nás přístup k osobním údajům;
 • požadovat po nás opravu nepřesných osobních údajů, jejich doplnění či aktualizaci;
 • požadovat po nás bezodkladný výmaz osobních údajů;
 • požadovat po nás omezení zpracování osobních údajů;
 • požádat nás o přenos osobních údajů ve strojově čitelném formátu;
 • v případě pochybností o zákonnost zpracování vašich osobních údajů máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.