Děkujeme za  zájem o vytvoření uživatelského účtu. Níže najdete kompletní znění souhlasu s registrací v obchodě .

1.  Souhlasíte, aby společnost miluron, s.r.o., se sídlem Erbenova 783/29, 70300 Ostrava - Vítkovice, IČ: 10738495, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 85397 (dále jen „Správce“)ve smyslu nařízení Evropského parlamentu Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“) zpracovala vaše osobní údaje: 

 • e-mail
 • jméno 
 • příjmení
 • adresa
 • telefon (dále jen „osobní údaje)

2. Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem vytvoření vašeho zákaznického účtu a evidence.

3. Doba zpracování: je neomezená od udělení souhlasu. Kdykoliv je možné požádat o vymazání.

4. Zpracování osobních údajů provádí Správce, osobní údaje ale mohou zpracovávat tito zpracovatelé:

 • Poskytovatel aplikace Facebook Inc.
 • Poskytovatel aplikace Google
 • Vámi zvolení dopravci
 • Účetní software
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době  nevyužíváme.

5. Správce předává osobní údaje mimo EU, konkrétně do USA. Předání údajů proběhne na základě ověření platformou Privacy Shield. (Tato platforma kontroluje, zda je americký software v souladu s evropskou legislativou.)

6. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. 

7. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět. Stačí nám napsat prostřednictvím kontaktního formuláře.

8. Na základě nařízení GDPR máte tato práva:

 • vzít souhlas kdykoli zpět;
 • požadovat po nás informace o zpracování osobních údajů;
 • požadovat po nás přístup k osobním údajům;
 • požadovat po nás opravu nepřesných osobních údajů, jejich doplnění či aktualizaci;
 • požadovat po nás bezodkladný výmaz osobních údajů;
 • požadovat po nás omezení zpracování osobních údajů;
 • požádat nás o přenos osobních údajů ve strojově čitelném formátu;
 • v případě pochybností o zákonnost zpracování vašich osobních údajů máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.